מאמרים

שיטת העבודה של דרך העומק, באה לידי ביטוי בהיבטים רבים. להלן מספר מאמרים ומדריכים השופכים אור כללי על השיטה. ראו גם קורסים וסדנאות קרובים 

מאמרים חדשים שפורסמו בחודש ספטמבר 2019

מה באתי לעשות פה: על מה באתי לעבוד בחיים, בקורס, בסדנה בטיפול
תרגיל עבודת בין העולמות והסרת מחסומים – הסיפור הגרוע

מדריכים ומאמרים בדרך העומק

תמונה של לב