כידוע, עבודה ב"דרך העומק" היא דרך התפתחות אישית ועמוקה, הנעשית תוך כדי מסעות אישיים וקבוצתיים, http://bit.ly/37drXuK כאשר המנחה הנו שותף משמעותי במסע. מדובר בדרך עבודה רב ממדית, המשתמשת גם בכלים הקבוצתיים.
במדריך שלפניך http://bit.ly/37drXuK אפשר לקרוא על

💅המבט הכללי של חשיבות המדריך (סופרויז'ר)
💅מה עושים בתהליך ההדרכה
💅תדירות המפגשים עם המדריך שלך
💅הבדידות של המנחה והשפעתה ההרסנית
💅על קושי לפנות למדריך
💅מתי להתחיל ללכת להדרכה
💅על התופעה: מנחים ותיקים לא הולכים להדרכה

לקריאת המדריך: http://bit.ly/37drXuK

דרך צבוענית יפה בטבע

אור שחר