מדריך כתיבה הקשור למשוב שהיה בקבוצה


מדריך קצר זה, קשור לכתיבה ספונטנית ולמשוב שניתן בקבוצה. בקבוצות אותן אני מנחה, אנו עובדים בשלבים מסוימים במהלך הקורס, באמצעות משובים וזאת כדי לאפשר העמקה בעבודה האישית. הכתיבה הספונטנית, היא למעשה המשך המשוב שנעשה בקבוצה.

אלו מכם שהשתתפו במשובים בקבוצות אחרות, מוזמנים להשתמש גם בעקרונות של הכתיבה הספונטנית עם שאלות.

שניים מתוך שלל העקרונות של הכתיבה הספונטנית

ראשית, רשמו את השאלה שעולה.

שנית, "תנו לעט לכתוב ולהתייחס לשאלה ככל העולה על רוחו" 🙂

התייחסות לשאלה יכולה להיות:

  • תשובה פשוטה לשאלה.
  • תשובה הקשורה חלקית לשאלה או לא קשורה כלל, כדוגמת: "לא בא לי להיכנס לזה", "מה אכלתי אתמול" וכד'.

כאמור, העיקר הוא לכתוב בטכניקות הכתיבה הספונטנית.

כמה זמן לכתוב או כמה עמודים ? – מסגרת הכתיבה

בסשן אחד של כתיבה ספונטנית, ניתן לכתוב, לפחות עמוד אחד של כתיבה ספונטנית, או לחלופין, ניתן לכתוב במשך 10 דקות. עם זאת, ניתן לכתוב יותר מכך, אם רוצים בזאת.

שאלות הקשורות למשוב

השאלות לכתיבה ספונטנית הקשורות למשוב הן:

  • מה הדבר החדש שלמדתי מהמשוב, או מה התחדד לי? (אני מתכוון גם לגבי הדברים שנאמרו על ידכם בקבוצה וכמובן לגבי דברים שנאמרו לכם).
  • האם היה משהו שהפתיע אותי ? האם היה משהו בלתי צפוי ? (יכול להיות כל דבר שהוא, בכל חלק מהמשוב).
  • האם נתתי משוב "אמיתי" או שהיו דברים שצנזרתי מסיבות שונות ? (פחדתי לפגוע, לא היה לי נעים וכד')
  • מה גרם לי תרגיל המשוב? (חוויות רגשיות, תובנות וכל דבר שעולה).

יש לענות על השאלות בכתיבה ספונטנית, עדיף כמה שיותר קרוב לזמן שבו ניתן לכם המשוב.

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המאמר

הרשמה למפגש הקרוב בקונסטלציה משפחתית

הרשמה למפגש הקרוב בוויס דיאלוג 

הרשמה למפגש הקרוב בקול ותנועה

מאמרים מעניינים נוספים

הרשמה ליצירת קשר – קבלת עדכונים, מאמרים, סדנאות וקורסים