הרשמה לסדנה הקרובה: קול, תנועה, מעגלי ריפוי

ניתן להירשם למפגש בעבודה עם קול וגוף, (אין צורך בניסיון קודם). ברגע שיקבע תאריך נודיע לך.