סיפור חדש: בין העולמות – על הנס שלא התרחש

מניסיון רב שנים של עבודת בין העולמות ב"דרך העומק", מתברר, שכאשר

מתרחש דבר מה דרמטי, משמעותי, כזה שמשנה חיים, ממש כמו נס, מתקיים

לצידו, לרוב באילמות, בלי מילים, גם העולם השני – העולם האלטרנטיבי,

העולם שלא התרחש.

והיום, סיפור על הנס שלא התרחש – קריעת ים סוף