האם עכשיו זהו הזמן עבורך לעבודה פנימית מעמיקה?

כל אחד.ת מאיתנו לוקח.ת את תקופת משבר הקורונה אחרת. האם יש לך עניין להשתמש בתקופה זו לעבודה פנימית מעמיקה?

פורסם מאמר חדש, על "הפרויקט בדרך העומק", כיצד ניתן לעשות עבודה פנימית, אינטנסיבית ומעמיקה שתוביל לתנועה חיובית:

️אם יש לך עניין להשתמש בתקופה זו לעבודה פנימית אינטנסיבית – מומלץ לקרוא

חלק א:

  • ההשפעה של פרויקטים ב"דרך העומק"
  • מתי כדאי להשתמש בפרויקטים ב"דרך העומק"
  • סוגי פרויקטים ב"דרך העומק"
  • פרויקטים מבוססי נושא
  • פרויקטים מבוססי טכניקה
  • פרויקטים מבוססי נושא וטכניקה – או הטיה לטכניקה
  • פרויקט "מרתון עבודה פנימית"

חלק ב: הסכם העבודה העצמי: –

  • זמן עבודה יומי, זמן עבודה שבועי, ואורך הפרויקט ותאריך סיומו.
  • עבודה אישית, עבודה עם פרטנרים, עבודה בהנחיה או השתתפות בקורס
  • ניסוח סופי ודוגמאות להסכם עבודה אישי