תודה

תודה רבה לכל משתתפי סדנת קונסטלציה בדרך העומק שהתקיימה ביום ראשון האחרון. הייתה עבודה מעמיקה באופן מיוחד (ולא קלה כלל).

מתבהר פעם נוספת שהגישה הייחודית בדרך עבודה זאת, בה אנחנו שוהים, ונמצאים עם הדברים, בלי לנווט אותם, ובלי אג'נדה ישירה של לפתור אותם או לרפא אותם, מאפשרת לתנועה פנימית מרפאת, ייחודית להתרחש.

תודה 🙂