פרידה

"מבט על" – פרידה
מבוא לפרידה 🙂

לאורך החיים, אנו נפגשים עם פרידות: קטנות וגדולות, קשות וקלות, דרמטיות ו"רגועות". זוהי יכולת, מיומנות ואומנות לאפשר סיום בריא ו "להיפרד בטוב".

ישנם סוגים רבים של פרידות המצריכות עיבוד משמעותי, למשל:

🔹 פרידה מבני משפחה, אנשים קרובים, חברים ועמיתים לעבודה. 

🔹 פרידה מלימודים, קשרים, עבודות וקבוצות שייכות. 

🔹 פרידה מתקופה, או משלב בחיים.

🔹 פרידה מטיפול אישי או קבוצתי.

🔹 פרידה מדברים שלא התרחשו ולא התממשו, כגון: רעיונות, כוונות, רצונות ומציאות אלטרנטיבית.

🔹 פרידה ממקומות
ועוד

יש כאב עצום בפרידה!

עבודת עומק עם הנושא מגלה שלעתים הקשיים של הפרידה הנוכחית מקפלים בתוכם את הפרידות הקודמות.

לפעמים, הקושי בפרידה גדול במיוחד, בעיקר אם בעבר היו פרידות קשות ו/או לא מעובדות, כגון, פרידה בטרם עת ממישהו קרוב ו/או פרידה טראומטית אחרת. 

ישנם דפוסים אופייניים להתמודדות עם פרידה, ביניהם ניתן למצוא כאלה המנסים למסמס את הפרידה, כגון, השטחה רגשית, רצון להעמיד פנים שהפרידה לא מתקיימת ועוד. 

לעתים, חווית הפרידה הפנימית היא כל כך קשה, כך שהיא מלווה את הקשר הקיים, עוד הרבה לפני שזמן הפרידה מגיע בפועל. 

2 אצבעות

חשוב להכיר בפרידה ולעבוד איתה!

פרידה בריאה יכולה לאפשר תהליכי ריפוי דרמטים מרחיקי לכת, הן באופן אישי והן באופן קולקטיבי. עבודה נכונה עם פרידות, יכולה לשנות את החיים ואת חוויות החיים בצורה משמעותית. 

במדריכים הבאים תהיה התייחסות ל: 

🔹 מאפיינים של פרידה טובה ופרידה לא טובה: מהי פרידה טובה? מהו סיום בריא? 
🔹 איך לאפשר ו"לנהל" סיום בריא בקשר, בטיפול ובקבוצה, כך שהפרידה תהיה טובה ומבריאה?
🔹 מהם דפוסי פרידה אופייניים ואיך לעבוד איתם?
🔹 תרגילי פרידה ודרכי עבודה שמזמינים סיומים בריאים.
🔹 איך ניתן לעבוד עם פרידות טראומטיות מהעבר?
🔹 פרידות טובות כיצירת תמיכה להווה ולעתיד של האדם.

© כל הזכויות שמורות לאור שחר ו/או לדרך העומק