מרחבים בסיסיים בממד הזמן ב

דוגמאות לתרגילים ושימושים אפשריים הקשורים למרחבים הבסיסיים בממד הזמן

בחלקו הראשון של המאמר, תוארו מספר מרחבים בסיסיים בממד הזמן, המהווים כמעין רמז לאפשרויות הריפוי הגלומות בדרכי העבודה הקשורות לעבודה עם ממדים אלה. 

כמו כן, הוסברו המדדים הבאים: ממדי העומק גובה (עבר-הווה, "אמיתי" ואלטרנטיבי), ממדי רוחב 1-אישי (סביבנו) וממד רוחב-2 מקבילי (בין העולמות) וכן, ממדי אורך (רציפות הזמן). 

למרות שלא תוארו כל המרחבים בממד הזמן בהם אנחנו עוסקים בדרך העומק, הרי שהמרחבים שפורטו בחלק הקודם של המאמר, בהחלט יכולים להספיק בכדי להבין את העבודה הראשונית. 

בחלק זה מתוארים מספר רעיונות, דרכי עבודה ותרגילים, שאנו משתמשים בהם ב"דרך העומק", הטומנים בתוכם רמז לאפשרויות הריפוי העצומות הגלומות בדרכי עבודה אלה. 

כמובן שאין הכוונה להקיף את כל הנושאים והתרגילים הקשורים למרחבים הבסיסיים בזמן. מטרת חלק זה היא, לתת השראה ורמז לשימושים האפשריים העצומים של עבודה זאת, לאנשים שלא מכירים את העבודה.  

עם זאת, בעלי הניסיון בעבודות של "דרך העומק", יוכלו להיזכר בתרגילים ובתהליכים שהם עברו ועוברים, להבינם תיאורטית ובהמשך, למצוא, לגזור, לפתח ולהמציא תרגילים המתאימים להם ספציפית, וכן למונחים ולמטופלים שלהם. 

נקודת המבט

על מנת לפשט מעט את הנאמר נצמצם את נקודת המבט לאחת השאלות שאנחנו שואלים בדרך העומק: לאן זורמת האנרגיה הפנימית של האדם. (מומלץ לקרוא את המאמר: לאן זורמת האנרגיה? על זרימה ואנרגיה בתהליכי ריפוי עמוקים, שם ישנה התייחסות לנושא זה). 

הבנת המרחבים שהוסברו בחלק הקודם, יעזרו לנו לענות באופן מפורט על השאלה: לאן זורמת האנרגיה הפנימית המהותית של האדם. 

זרימת מים טבע יפה

הפצע המקודש, בין הלוויה 

במאמר המבוא לדרך העומק: לאן זורמת האנרגיה? יש התייחסות  לפצע הפנימי, בין הלוויה הפצע המקודש והמטפל הפצוע

מתוך הבנת המרחבים הבסיסיים שהותוו קודם לכן, נוכל לנתח ולהבין את אותה נקודה במרחב, הבנויה מקואורדינטות שונות, אליה זורמת האנרגיה של האדם ומשם, להסיק יותר על הפצע המקודש ובן הלוויה הקשור לאדם ואיך לעבוד איתם. 

האנרגיה הקשורה לנושאים אלה יכולה לזרום לכיוונים רבים, לרבות, לעומק, לגובה, לצדדים השונים, לצירי האורך השונים ולכיוונים נוספים, שלא תוארו בחלקו הראשון של המאמר. 

לשם הנוחות, אנו נצמצם את התשובה לשאלת זרימת האנרגיה למימד העומק בלבד וזאת, על מנת להתחיל להכיר את העבודה הפנימית הקשורה לנושא. מתוך עמדה זאת, ניתן לשאול את השאלה הטרוויאלית:

האם האנרגיה הפנימית זורמת לעומק, לעבר? אם כן, לאיזה עומק בעבר היא זורמת במיוחד?

🔹 לילדות? האם מדובר בפצע משמעותי בילדות? מי עוד קשור לכך? (ממד רוחב 1 – אישי)
🔹 לשושלת? במה הדברים אמורים? מי עוד קשור לכך? (ממד רוחב 1- אישי)
🔹 לעבר הנשמתי? 

כלומר, במקרה של פצע אישי, אירוע טראומתי שנמצא בילדות או בשושלת, נוכל להסתכל במבט רוחבי ומתוך השאלה: מי עוד שייך לפה (מעשית או סימבולית), לגלות את מי עוד צריך לערב בתהליך הריפוי (מעשית או סימבולית), כדי שלאדם יהיה קל יותר ומשא ירד ממנו. 

במקביל, חשוב לציין שבמבט לעבר בלבד, ניתן להסתכל גם על עיקרון הרוחב 2- המקבילי, כדי לראות האם העולמות האלטרנטיביים בעבר קשורים גם הם לפצע המקודש, ו/או לבן הלוויה. 

עבודת "בין העולמות"

עבודת בין העולמות, אחת מדרכי העבודה המרכזיות בדרך העומק. היא עוסקת במרחבים שונים (כאלה שחיים בנו באופן פעיל, בפוטנציאל, או בדרכים אחרות), בהשפעתם עלינו, באנרגיה הזורמת אליהם (המבריאה והלא מבריאה), בקשר ביניהם ועוד ועוד.   

בנוסף, עבודה עם המרחבים הבסיסיים יוכלו, לרוב, להסביר באופן מפורט על איזה עולמות עובדים, איזה עולמות "חסרים" לנו בהכרה ושכדאי לעבוד איתם. 

עיקרון הרוחב 2 – מקבילי

דרך טובה להתוודע לסוג מסויים של עולמות מקבילים החיים בתוכנו, קשורה לעיקרון רוחב 2, המקבילי והיא יכולה לבוא לידי ביטוי על ידי משפחת השאלות: "מה היה קורה אילו….?"

שאלות אלה, המופנות לעבר (ממד העומק), הן מפתח טוב להיכרות עם עבודת "בין העולמות", הקשורה לממד רוחב 2 משולב עם ממד העומק:

🔹 מה היה קורה אם הדברים היו מתגלגלים אחרת?
🔹 מה היה קורה אילו היו לי הורים בריאים, או אפילו רק הורים נורמטיביים שהיו תומכים בי?
🔹 מה היה קורה אילו התאונה לא הייתה מתרחשת?
🔹 מה היה קורה אם התאונה הייתה מתרחשת?
🔹 מה היה קורה אילו היינו מגיבים אחרת במשבר שהיה?
🔹 מה היה קורה אם האח לא היה חולה?

העולמות הללו חיים בתוכנו, לרוב, בלי ידיעתנו. כמעט תמיד, עבודה איתן תוכל לחולל פלאים בתוכנו. 

לעתים, רק הכרה בהן תשחרר מעולמות אלה את הצורך לחיות בתוכנו בלי מודעות ולדרוש את האנרגיה שלהן. למעשה, הכרה בקיומן, תאפשר להם לתת לנו את המתנות שהן מכילות בתוכם ולעתים, יקרו דברים אחרים, שונים ומבריאים. 

בית יפה בלב ירוק

ממד האורך

עיקרון האורך, מסתכל על ציר הזמן הרציף ומתייחס לאדם אחד, זוג, קבוצה (כגון משפחה) ואף אירועים או תמה (theme).

תרגיל בסיסי בעיקרון האורך, מסתכל על האדם, או על אחד מהוריו, על ציר האורך ועל התחנות הקשורות אליו. לרוב, כדאי לעבוד בהתחלה עם ייצוגים, למשל, ייצוג לרגע הלידה (אפשר גם לפני), וייצוגים לכל תחנות החיים, עד לרגע זה בהווה (ייכתב מדריך נפרד לתרגיל זה). 

תרגיל זה, יאפשר שיפור זרימת האנרגיה להווה ויראה מה קורה בכל תחנה מרכזית בחיים וכן, יעזור לעבוד עם אותם חלקים הזקוקים לחיים. 

בתרגיל זה, ניתן גם לראות כיצד אירוע ספציפי, צל, עניין, או תמה, עוברים מתחנה לתחנה לאורך החיים, כיצד הם משפיעים או מושפעים וכיצד ניתן לעבוד איתם וליצור תנועה מבריאה, עבור האדם או עבור אחד האנשים הקרובים אליו. 

תרגילים מתקדמים המבוססים על עיקרון האורך, שמלווים גם הם את העבודה בקליניקה (גם אם לא משתמשים בהם בדרכי עבודה עם ייצוגים), הקשורים לצירי האורך, מגלים לנו על הצל שנמצא בחיינו, על מה מלווה אותנו מבלי שנדע ועל הסיפורים הלא מסופרים בחיינו. 

עבודה עם ממד האורך, מעשירה את החיים, מרווחת אותם, יוצרת תנועה חיובית לריפוי ונותנת כמעין ערוצים מוזיקליים נוספים לחיים. 

עבודה עם ריפוי תקיפה וטראומה – עיקרון השייכות הקשור לממדי הרוחב

🔹 יצירת תנועה חיובית לעבר ריפוי במקרה של תקיפה וטראומה, מקבלת מקום מיוחד ב"דרך העומק". 
🔹 באתר של "דרך העומק", ישנם כבר מספר מאמרים הקשורים לנושא וזאת, בנוסף לסדנאות ולקורסים העוסקים בכך.
🔹 מתוך ממד הרוחב, ניתן להשתמש בעיקרון השייכות ולשאול, עבור מקרה של תקיפה: מי עוד שייך לסיפור.
🔹 ברוב הפעמים, יתגלו השותפים הסמויים (אותם אלה ששייכים לסיפור אבל הם אינם התוקפים, או הקורבנות), שבלעדיהם, הסיפור לא היה מתרחש כפי שהוא התרחש. 
🔹 כאמור, עיקרון השייכות בממד הרוחב ה-1, האישי, קשור לחלק מהעבודה של יצירת תנועה חיובית במקרה של תקיפה וטראומה. לשם הבנה מעמיקה, מומלץ לקרוא את המאמר על עבודה עם טראומה, תפקיד השותפים הסמויים.

בהמשך לרעיון הקודם של עבודת בין העולמות, שהוזכר קודם לכן, יש לדעת שלעבודה המתיייחסת לעיקרון הרוחב 2, המקבילי, יש מקום רחב בעבודה עם תקיפה וטראומה. ניתן להבין זאת על ידי שאילת השאלה: מה היה קורה אילו הדברים היו מתארגנים אחרת? 

שני עצים שוממים גדולים וחזקים

ריפוי דמויות

אנשים שמכירים את העבודה עם דמויות ב"דרך העומק", יכולים להשתמש בכל נושא ריפוי הדמויות, באמצעות ממדי העבודה הקשורים לריפוי, שהוזכרו קודם לכן. 

קונסטלציה משפחתית קלאסית, עבודת ייצוגים וקונסטלציה משפחתית ב"דרך העומק"

העבודה ה"קלאסית" של קונסטלציה משפחתית נוטה, לרוב, לעבוד עם העבר השושלתי וזאת מתוך ההבנה שמרבית הבעיות בהווה, קשורות למערכת הכללית, דהיינו, לבעיה שקשורה לשושלת (ההורים, הורי ההורים, הוריהם וכד'). כלומר, מדובר פה על ממד העומק. 

כאשר נכנסים לעומק השושלת עם גישת דרך העומק, כלומר, עם העבודה של הקונסטלציה המשפחתית, נוכל לראות שגם את העבר השושלתי ניתן "לפרוש" באמצעות עיקרון רוחב מספר 1- , האישי, ולשאול מי עוד קשור לשם. 

בנוסף, בגישת דרך העומק, אנחנו לא מגבילים את עצמנו רק לעבר המערכתי, לשושלת, אלא נעבוד עם הייצוגים ונראה לאן הזרימה, יחד עם רצון המונחה, הנציגים, המנחה והמערכת, נוטים ללכת. 

לעתים קרובות, נגלה שהם יכולים ללכת לכל אחד מהממדים שתוארו קודם לכן ולא רק לעבר השושלתי (דהיינו לעומק). 

קונסטלציה בדרך העומק יכולה לעבוד עם עומקים נוספים, (כגון הילדות והעבר הנשמתי). היא יכולה לעבוד בעדינות ואחרי שיקול דעת, עם ממד הגובה (עתידים אפשריים), לעתים קרובות היא משתמשת בעיקרון הרוחב ה-1, האישי (מי עוד שייך לכאן ברוחב) וכמובן, גם עיקרון הרוחב השני, עולמות מקבילים. 

היא יכולה לעבוד עם ממד האורך (ציר חיים אחד וצירים מקבילים). בנוסף, היא יכולה לעבוד וליצור תנועה עם ממדים נוספים, שלא תוארו בחלקו הראשון של המאמר.

לסיכום

בחלקו הראשון, נגע מאמר זה, בבסיס העבודה התיאורטי של עבודת "דרך העומק" במרחבים ראשונים בממד הזמן, איתם אנחנו עובדים ב"דרך העומק".  

במאמר תוארו: ממדי העומק גובה (עבר-הווה, "אמיתי" ואלטרנטיבי), ממדי רוחב 1-אישי (סביבנו), ממד רוחב-2 מקבילי (בין העולמות) וכן ממדי אורך (רציפות הזמן). 

בחלקו השני של המאמר, הובאו הנחיות ורעיונות לתרגילים הקשורים למרחבים הבסיסיים בממד הזמן שאנחנו משתמשים בהם ב"דרך העומק".  

שביל מקום

בכדי לא להעמיס יתר על המידה, הובאו במאמר רק חלק מאפשרויות הריפוי העצומות הטמונות בעבודה זו:  הפצע המקודש, בין הלוויה, עבודת בין העולמות, ריפוי דמויות, קונסטלציה משפחתית קלאסית, עבודת ייצוגים וקונסטלציה משפחתית בדרך העומק. 

מובן שהשימושים בדרכים נוספות, כגון מסעות קול וגוף ומסעות בכלל, הן מרגשות ומרפאות לא פחות.