מרחבים בסיסיים בממד הזמן חלק א'

מרחבים בסיסיים בממד הזמן חלק א'

כיוונים ראשונים בזמן

ב"דרך העומק" אנו משתמשים בממד הזמן בצורות שונות ומגוונות, למשל: בעבודת בין העולמות, בעיקרון השייכות, בעבודה עם זרימה, בפצע המקודש ובן הלוויה ועוד. דרכי עבודה אלו ודרכי עבודה אחרות, מניבות תנועות מרפאות ומרגשות, בעומק ההוויה האישי והקולקטיבי שלנו. 

במאמר זה, מוצג החלק הראשון של בסיס העבודה התיאורטי עם מרחבי הזמן הראשוניים, איתם אנחנו עובדים ב"דרך העומק". 

אישה יוצאת מדלת קסמים

מטרת המאמר היא, להיחשף לשפה הבסיסית של עבודה זו ולהתחיל ללמד את התשתית התיאורטית לעבודת "דרך העומק" בנושאים אלה, לרבות: עבודת עומק של "בין העולמות", מסעות – דוגמת מסעות קול וגוף, עבודה עם ייצוגים ועבודה עם קונסטלציה קלאסית וקונסטלציה ב"דרך העומק", שימוש בעיקרון השייכות במרחבים השונים ומשמעותם ועבודה עם ריפוי דמויות. 

אנשים שעובדים בדרך העומק ומכירים את העבודה המעשית שלה, יכולים להשתמש במאמר זה בכדי להבין טוב יותר את התרגילים והמרחבים בהם הם נעים, פועלים ומבריאים. 

חלקו הראשון של המאמר, עוסק בנושא המרחבים הבסיסיים. בחלקו השני, נסקרים מספר יישומים לדוגמא, בהם אנו משתמשים בדרך עבודה זו. 

במאמרי המשך, יוסברו מרחבים משמעותיים נוספים בהם אנחנו עובדים עם ממד הזמן ועם ממדים אחרים.

[הערה: מכיוון שמדובר על מסגרת מושגית תיאורטית, שלעתים, ברמת העבודה המעשית בחדר העבודה משנה את צורתה, המאמר משתמש בסוגריים גדולים [ ] לציון אפשרות מעשית-פרקטית בחדר העבודה-הקליניקה, של הממד הספציפי בו אנחנו נמצאים]

מימד עומק-גובה [אחורה-קדימה]

עומק – עבר [מבט לאחור] 

העומק עוסק במרחבים שנמצאים בעבר. 

סימבולית, במצב שבו אנחנו עומדים, העומק נמצא מתחתינו (ישנם עומקים שונים ומרחבי עומק מגוונים).

ב"דרך העומק" אנו עובדים עם סוגי עבר רבים, בין השאר ניתן למצוא את:

🔷 העבר אישי – למשל הילדות.
🔷 העבר הבין דורי – הכוונה לעבר הקשור לשושלת המשפחתית הבין דורית של אבות אבותינו.
🔷 העבר הנשמתי.

ספרים עתיקים

בהקשר זה, יש להבין באופן מיוחד את מרחבי העבר הלא טרוויאליים, שנמצאים בעולמות האלטרנטיביים, המתגלים בפשטות יחסית בעבודה של "בין העולמות" (ראו בהמשך המאמר על ממד רוחב 2, מקבילי). דוגמאות לכך ניתן למצוא בעולמות מקבילים בעבר האישי, השושלתי וסוגי עבר נוספים (ראו גם הסבר מפורט בחלק ב' של המאמר,  שמסביר את עבודת בין העולמות).

[הערה: ברמת העבודה המעשית בחדר העבודה, תוך כדי שימוש בטכניקות השונות של "דרך העומק" כגון, קונסטלציה, ייצוגים, ריפוי דמויות וכד', אפשר להתייחס לעיתים קרובות, לשם נוחות העבודה הדו ממדית, למה שמאחורינו, כאל העבר שלנו]. 

גובה – עתיד [מבט קדימה] 

הגובה עוסק במרחבים הנמצאים בעתיד.

כשאנחנו עומדים, הגובה יהיה מעל לראשנו בגבהים שונים ובמרחבים שונים. 

מובן שאת הבנת המרחבים העתידיים הבסיסיים, ניתן לגזור גם ממרחבי העבר (העומק), שהוסברו קודם.

עבודה עם מרחבי עתיד אפשריים, יכולה לאפשר מפגש טוב יותר עם ההווה, ריפוי מעמיק, ריפוי פצעים מדממים ועוד. עבודה זאת יכולה גם לעזור לנו לפגוש את הכוחות הנמצאים בעתיד, אלה שמושכים וממגנטים אותנו קדימה, לעבר המימוש העצמי והקולקטיבי שלנו. 

בעתידים אלטרנטיביים אפשריים, המשלבים את ה"גובה" עם ממד הרוחב סוג 2, המקבילי, כדאי להתייחס ברגישות גבוהה, בזהירות ראויה ובאופן עקיף.

רבי גומות תלת ממדים, ממבט מלמטה, שנותנים הרגשת רב ממדיות

את העבודות הללו, של עתידים אפשריים, מומלץ להתחיל לעשות באמצעות העבודה של "בין העולמות" (הקשור למדד הרוחב סוג 2, המקבילי), יחד עם ממד האורך (ראו בהמשך המאמר) הקשור, בעקיפין, גם לסדר החיים האישי ה"פשוט" שזורם מהעבר לעתיד (משפט זה מופנה למי שמכירים את העבודה ב"דרך העומק" בנושאים אלה).

[הערה: לעתים, ברמת עבודה מעשית הקשורה לדרכי עבודות בדרך העומק, כגון, קונסטלציה, ייצוגים, ריפוי דמויות ועוד, נוכל לעתים להתייחס לשם נוחות העבודה, למה שלפנינו, כאל העתיד שלנו. ]

ממד רוחב [מבט צידי – מה שנמצא מסביב]

ממד הרוחב עוסק במרחבים שנמצאים בהווה רחב של זמן, כולל זמן אלטרנטיבי. 

בממד הרוחב, הכוונה לזמן הווה רחב (רגע של זמן, אירוע, ימים, שנים, תקופה, דור וכד'). 

בשלב בסיסי, כדאי להכיר שני סוגים של רוחב:

1. ממד רוחב אישי

מבט רוחב 1, האישי, מוסבר היטב על ידי עיקרון השייכות לרוחב: הכוונה לכל מי ששייך להווה המדובר, לזמן שבו הדברים שעליהם עובדים התרחשו, מתרחשים (או יתרחשו).

בשילוב עם ממד העומק, שהוצג קודם לכן, יש לשאול: מי קשור לאירוע מבחינה רוחבית, למשל: 

–> כאשר מתייחסים לאירוע קשה או טראומתי בעבר האישי ומתבוננים דרך העומק האישי (עבר אישי), מתוך המבט הרוחבי, מוצאים שם את כל מי שהיה שייך לאירוע שעובדים איתו באותה התקופה שהיא התרחשה. (ראו גם הסבר מורחב בחלק ב' של המאמר "עבודה עם ריפוי תקיפה וטראומה – עיקרון השייכות הקשור לממדי הרוחב"). 

2. ממד רוחב מקבילי

היבט אחר הקשור למבט הרוחבי, הוא העבודה היצירתית המרפאת של "בין העולמות".

הרעיון הוא, שבאותו מרחב זמן ישנן שתי מציאויות שונות, שני עולמות שונים. 

דוגמא שקל להבינה היא, העולם שבו המציאות הנוכחית שלנו התרחשה ועולם אחר שחי בתוכנו, בו הדברים התגלגלו אחרת ובו מתקיימת מציאות אחרת. 

מבט נוסף על הממד הרוחבי

המבט הרוחבי על סוגיו השונים, יאפשר לנו, בין השאר, לעשות עבודת עומק עם אירועים משמעותיים בממדי (מרחבי) זמן שונים, לרבות, טראומות, עבודה עם אירועים בילדות, מפות לידה ומפות של אירועים חשובים עתידיים אפשריים. את העבודה הזאת ניתן לעשות ברמות עומק שונות, כגון: האישית, הבן דורית, הנשמתית ועוד. 

[2 הערות

🔷 מרחב חדר העבודה, שעובד בעיקר עם המרחב הדו ממדי, הממד הרוחבי סוג  1, האישי, יוכל להיות מיוצג על ידי כל מה שלצידנו, ב- 360 מעלות, המייצג את כל הנוגעים בדבר באותו אירוע, או באותו עולם שאנחנו עובדים איתו.
🔷 מרחב חדר העבודה, הממד הרוחבי סוג 2, המקבילי, יוכל להיות מיוצג במקום אחר בחדר (למשל, קצה אחר של החדר או ליד) וזאת, בכדי לעשות הפרדה ברורה בין העולמות השונים. 

ממד אורך [אחורה וקדימה או קו ישר]

ממד האורך עוסק במרחב הזמן הרציף, הקווי. 

נקודת מבט זו, מתייחסת לסדר הדברים על "ציר הזמן" עבור אדם אחד, זוג, קבוצה (כגון משפחה) ואף אירועים או תמה (theme). 

למשל:

🔷 החיים של האדם, מלידתו (או לפניה) ועד עכשיו (ואף לעתידו).
🔷 החיים של אימא, מלידתה, דרך אירועי חיים מרכזיים שלה, הכולל לידות (בייחוד מעניין שאנשים מסתכלים על הלידה הספציפית של אימא שלהם, שבה הם עצמם נולדו). 

גברים ונשים בתקופת החיים בגילאים שונים

עבודה המבוססת  על ציר האורך, מזמינה עבודות פנימיות רבות, מרחיבות, מעשירות ומרפאות, כגון:
🔷 ציר החיים הגלוי והצל שמלווה אותו (את האדם או את משפחתו).
🔷 ריפוי אישי או ריפוי של ההורים.
🔷 הציר הלא ממומש שרוצה מקום. 
🔷 היכרות עם תחנות בחיים שצריכות עזרה (כל אחת מהן עולם בפני עצמה).
🔷 קבלת מידע קריטי על תחנות שונות בחיי האדם, הוריו או אחרים, שיכולות לשפוך אור מרפא על מצבו הנוכחי.

מרחבים נוספים בממד הזמן

בעבודה המעשית של "דרך העומק", אנו משתמשים בממדים משולבים במרחב. 

באופן תאורטי, מתוך ההבנה שהממד של מרחב וקטורי סופר כמה קואורדינטות נחוצות כדי לתאר כל נקודה במרחב, ניתן לאפיין חלק מהעבודות הקשורות למרחבים הבסיסיים בממד הזמן, באמצעות המרחבים שהותוו למעלה. 

ממדי העומק-גובה, הממד הרוחבי (1 ו- 2), והממד האורכי, שתוארו לעיל, יוצרים מרחבים בסיסיים שמאפשרים  לתת מושג והתמצאות, על דרכי העבודה השונות, בהם אנחנו עובדים ב"דרך העומק". 

במאמר זה, הוסברו הממדים הבסיסיים הקלים יחסית להסבר ולהבנה. יחד עם זאת, חשוב לציין שבדרך עבודה זו, אנו עובדים עם מרחבים ומרחבי זמן נוספים, המודגמים בעבודה המעשית (טיפולים או קורסים), ויוסברו בהמשך, במדריכים מתקדמים. 

בחלק ב' של מאמר זה, יוצגו מספר תרגילים ושימושים מרפאים של העבודה עם מרחבים בסיסיים בממד הזמן.