מה מיוחד כל כך בעבודה הפנימית של דרך העומק? – טל שני

מה מיוחד כל כך בעבודה הפנימית של דרך העומק?

טל שני


איכות מיוחדת ועשירה של הקשבה
רגשית-גופנית.
הקשבה למילים.
להידהוד שלהן בתחושות הגוף.
לדימויים שעולים ונובעים
מופיעים,
נעלמים,
צומחים בשדה
בין מי שעובד, למי שמנחה.


חיפוש הדרך הנכונה לאדם הזה
ברגע הזה
באיזה אופן מתאים לגעת בתכנים שמבקשים להגיע עכשיו?
מגוון של אפשרויות –


עוד רגע של הקשבה סקרנית…
האם נתחיל הפעם בדיבור ספונטני?
נזמין דמויות פנימיות?
נפגוש את עצמנו בין העולמות ובתוכם?
נאפשר לדברים לקבל מקום בלי מילים, דרך קול ותנועה?
נניח ייצוגים במרחב, וניתן לעולם הפנימי להתגלות ולהשתנות דרכם?


החומרים של הנפש מקבלים חיים
צבעים וצורות
הופכים מוחשיים
נילושים
ומתגבשים מחדש.
מוזמנים\ות לצלול לתהליך ….

טל שני