קורבן התקיפה מגיע לקליניקה

מתחת לסרטון ניתן לקרוא הסברים ודגשים הקשורים לחלק הראשון של הסרטון שבו קורבן התקיפה מגיע לקליניקה

כבר בשלב הראשוני של הקורס, כדאי להכיר מספר נקודות חשובות הקשורות למצב הרצוי, שבו קורבנות התקיפה מגיעים לטיפול בקליניקה לטפל במה שחוו. 

ההגעה לטיפול

לעתים קרובות, קורבנות התקיפה והטראומה לא מגיעים מיד לטיפול בעקבות האירוע/ים שחוו. כפי שמוצג בסרטון,  ישנו מצב שכיח שבו הקורבנות עושים "סיבוב" לפני שהם מגיעים לטיפול. לעיתים, לוקח להם חודשים, שנים ואף עשרות שנים, עד שהם מגיעים לטיפול שירפא לעומק את התקיפה והטראומות שחוו. 

מומלץ להתעניין בדרך שבה קורבנות התקיפה והטראומה מגיעים לטיפול, יש לכך ערך ריפויי עצום. 

הקושי לראות את המטפל/ת

לרוב, בכל תקופת העבודה הראשונית יהיה קשה לקורבנות התקיפה "להסתכל" (רגשית) בעיניים של המטפלים, כדרך לראות את עצמם ואת התקיפה והטראומה שהם עברו.  

ההתנהגויות המיוחדות

קורבנות התקיפה והטראומה עשויים להגיע למפגש עם המטפלים ולהתנהג באופן "משונה" למי שלא מבינים את הסיבה להתנהגותם. 

כפי שתואר בסרטון, התנהגויות כמו: תוקפנות קיצונית, פסיביות, פתיינות וניתוק רגשי, קשורות למעשה לתקיפה ולמשא התקיפה. 

חשוב שמטפלים לא יכחידו את ההתנהגויות הללו ולא "יקחו אותן אישית" וזאת, על מנת לאפשר להתנהגויות האלה להיות נוכחות ובהמשך לטפל בהן. 

להתנהגויות הללו, יש ערך רב ב"פיענוח" המרפא של סיפור התקיפה ובתנועה לעבר הריפוי. 

המטפל/ת

כאשר עובדים  עם אנשים שחווים תקיפה וטראומה, מומלץ שהמטפלים יאפשרו לחלקים שונים בתוכם להיות וזאת, כדי להיפגש עם מה שקרה. לשם הדגמה, בסרטון מוצגים שני חלקים חשובים של מטפלים (גברי ונשי), שלכל אחד מהם יש מקום ותפקיד בריפוי התקיפה.