נקודת המבט של הטיפול בקליניקה – חלק א:

הקורבן בקליניקה ומשא התקיפה

מתחת לסרטון ניתן למצוא 2 קישורים להסברים ודגשים הקשורים לסרטון:
קורבן התקיפה מגיע לקליניקה וכן התקיפה ומשא התקיפה

כבר בשלב הראשוני של הקורס, כדאי להכיר מספר נקודות חשובות הקשורות למצב הרצוי, שבו קורבנות התקיפה מגיעים לטיפול בקליניקה לטפל במה שחוו. 

לקריאת הסברים ודגשים על קורבן התקיפה מגיע לטיפול בקליניקה

לקריאת הסברים ודגשים על התקיפה ומשא התקיפה