הנחיית קבוצות

העבודה הקבוצתית מהווה נדבך משמעותי בשיטת העבודה של "דרך העומק".

ב"דרך העומק ", הקורסים השונים מתקיימים במרחב קבוצתי מכיל, המאפשר הן עבודה אישית והן שימוש בכוחות המרפאים של הקבוצה, המעניקים אפשרות עבודה מיטיבה לכל אחד מהמשתתפים/ות.

כך למשל, בחלק מהקורסים המורחבים, העבודה האישית בקבוצה קטנה מספקת מסגרת להכרת מצבי עבר שחיים בתוך כל אחד מהמשתתפים/ות בצורה חוויתית ומאפשרת למעוניינים בכך, יצירת שינויים עדינים ועמוקים בתוכם.

לפניכם מספר מדריכים העוסקים בהנחיית קבוצות, בעבודה הקבוצתית, בשיווק הקבוצה ובארגונה: