תשלום למפגש באמצעות פייפאל

אפשרויות תשלום נוספות

תשלום בהעברה בנקאית:
לכבוד אור שחר, בנק 31, סניף 051, חשבון 113719
(אחרי התשלום יש לשלוח ווסטאפ או סמס בדבר התשלום לטלפון 058-6526532).

תשלום ב PayBOX: לטלפון 058-6526532

תשלום ב Bit: לטלפון 058-6526532

תשלום בכרטיס אשראי: https://meshulam.co.il/s/dfae29