תרגיל 6: העמדה הבין דורית לשאלה: "במה המהות הפנימית שלי עסוקה"

📓 התרגיל היום עוסק בעמדה הבין דורית כלפי מה שמעסיק את המהות הפנימית שלנו. התרגיל ממשיך את העבודה שעשינו אתמול בתרגיל 5 (https://bit.ly/3iwq7uN). 

🕗 לתרגיל היום מומלץ להקצות כ- 25-30 דקות. 

תרגיל 6: העמדה הבי דורית על השאלה "במה המהות הפנימית שלי עסוקה"

מבט על האבות והאימהות שלנו   Ancestors

אבות אבותינו וכמובן גם האמהות שלנו והאמהות שלהן (Ancestors), חיים וחיות בתוכנו – בתאי הגוף שלנו, ב- DNA שלנו, באמונות ובדרכי החיים שלנו וגם בדרכים רבות נוספות. 

היום נתייחס אליהם ונתעניין בחלק מההשפעה שיש להם על מה שמעסיק את המהות הפנימית שלנו. 

נסחו מה אתם/ן מרגישים/ות שמעסיק את המהות הפנימית שלכם

🕗✍️ תקדישו 5 דקות של כתיבה ספונטנית ממוקדת נושא לשאלה: "מה מעסיק את המהות הפנימית שלך?"

אם עשיתן/ם את התרגיל אתמול, פשוט כתבו מחדש את השאלה ותנו לתשובה לעלות באמצעות כתיבה ספונטנית ממוקדת נושא. 

אם לא עשיתן/ם את התרגיל של אתמול ואתם מתחילים/ות היום, רשמו בכתיבה ספונטנית ממוקדת נושא מה מעסיק את המהות הפנימית שלכם/ן.

💡 אני מזכיר שהרעיון בכתיבה ספונטנית ממוקדת נושא הוא לכתוב ככל העולה על רוחכם, בלי סינון, מתוך התייחסות לנושא. ניתן לקרוא על כך יותר כאן: : https://bit.ly/30dNIda

בסיום חמש הדקות, בחרו משפט אחד שמתאר את מה שמעסיק את המהות הפנימית שלכן/ם, זה שנראה לכם/ן המדויק ביותר. 

אם יש מספר דברים שמעסיקים אתכם, בחרו אחד, שעכשיו קורא לכם לעבודה.

עבודת ייצוגים

העבודה היום נעזרת בייצוגים ובחוויה הגופנית (קראו על עבודת הייצוגים בתרגיל מספר 4: (ניתן לקרוא על כך כאן: https://bit.ly/33yTqIE

הרעיון הוא, לסמוך על החוויות הגופניות, הרגשיות והשכליות-דימויות  (גם אם הן לא ברורות), ו"ללכת איתן".  

הכנת הייצוגים

ברמה הפרקטית של התרגיל היום, אני מבקש מכם להכין 5 ייצוגים:

קחו דף A4, גזרו אותו ל- 4 חלקים, רשמו על כל אחד מהדפים מספר (1,2,3, ו- 4). קחו דף נוסף, גזרו אותו שוב ל- 4 חלקים, וקחו רק חלק אחד מתוכו ורשמו עליו את המספר 5, כך שבסוף התהליך יהיו לכם 5 ייצוגים (את השלושה הנוספים שמרו לתרגילים הבאים 🙂 

(אם נשארו לכם הדפים מתרגיל 4, אפשר להשתמש בהם). 

מי שיש להם/ן ניסיון בעבודה עם ייצוגים ורוצים לעבוד עם ייצוגי בד או ייצוגים אחרים, זה אפשרי. 

הכנת החדר

מומלץ לעבוד בחדר שיש בו רצפה (או שטיח), חדר שניתן להסתובב בו (גם חדר קטן יכול להספיק). 

אם זה לא מסתדר, או אם זה קשה לכם, עבדו על שולחן כתיבה – במקרה זה, את הייצוגים יש להניח על שולחן הכתיבה ובכל פעם שתהייה הנחיה לעמוד על הייצוג, תניחו עליו את ידכם. 

הסבר ההמחשה

לשם התרגיל, השתמשתי בציורים צבעוניים של עיגולים וריבועים שעליהם מצויינים מספרים. אתם כאמור, מוזמנים להשתמש בדפים ממוספרים בלבד, או ביצוגי בד.

הצילומים הם להסבר ולהמחשה, ייתכן שבמרחב העבודה שלכם הדברים יראו אחרת, זה בסדר גמור.

את התרגיל היום אפשר לקרוא גם באתר – שם הציורים מופיעים לפי הסדר.

מה תרגישו?

יתכן שבמהלך העבודה עם חלק מהייצוגים, או עם כולם לא תרגישו דבר, או שתרגישו דברים משונים ומפתיעים ולעתים, יתכן שתרגישו דברים ברורים. 

📓 כל מה שתרגישו ותחוו זה טוב! תנו לחוויה להיות, מבלי לשנות אותה (יש לכך ערך עצום בדרך העבודה שלנו ב"דרך העומק").

הערה: כדי שלא לסבך את הכתוב, התרגיל כתוב בלשון נקבה, אך מופנה כמובן לשני המינים.

תרגיל – התייחסות להשפעה הבין דורית "על מה שמעסיק את המהות הפנימית שלי"

א. ייצוג למה שהמהות הפנימית שלי עסוקה בה

קראי פעם נוספת את מה שכתבת בתחילת התרגיל – במה המהות הפנימית שלך עסוקה לפי הבנתך, עכשיו (במשפט אחד). 

🚶 קחי את ייצוג  מספר 1 ביד

אמרי לעצמך: "הייצוג הזה מייצג את מה שהמהות הפנימית שלי עסוקה בו"

לדוגמא
"הייצוג הזה מייצג את הצורך העמוק במימוש עצמי בנושא קריירה, כך שאוכל להביא את כישרון הציור שלי לעולם."

הניחי את יצוג 1 במרכז החדר. 

תמונה 1

ת

🚶עכשיו עמדי על הייצוג

(בתמונה הידיים של הדמות מופנות לצדדים, אבל זכרי שזהו רק דימוי להמחשה בלבד. אין צורך שהידיים שלך יהיו לצדדים, או בכל מקום שהוא, תני לגופך להיות איך שהוא מרגיש).

ראי איך הייצוג הזה, הדבר שההויה הפנימית שלך עסוקה בו, מרגיש בעולם. "מה עולה מתוך הגוף?".

ברמה המעשית, בדקי עם עצמך, מה עולה בך כרגע, בזמן שאת עומדת על הייצוג:
🔷 מהי החוויה הגופנית ?
🔷 מהי החוויה הרגשית?
🔷 מהן המחשבות ועולם הדימויים שעולים בך?

🕗✍️רדי מהייצוג, וכתבי במחברת במשך 1-2 דקות, מה שעלה בך. 

ב. ייצוג לסיפור הבין דורי שמשפיע על מה שהמהות הפנימית שלי עסוקה בו

🚶 עמדי שוב על ייצוג מספר 1, והחזיקי ביידיך את ייצוג מספר 2. 

ייצוג מספר 2, מייצג סיפור מהעבר הבין דורי (משהו שקרה בעבר המשפחתי שלנו, להורים שלנו, להורים שלהם להורי ההורים שלהם או אפילו לפני), אשר משפיע משמעותית על מה שהמהות הפנימית שלנו עסוקה בו. 

כעת, בעיניים עצומות, אמרי בקול רם: 

🚶"ייצוג מספר 2, מספר סיפור מהעבר הבין דורי שלי, אשר משפיע משמעותית על מה שהמהות הפנימית שלי עסוקה בו" 

(צייני במפורש את הדבר שאת עובדת איתו, כלומר, מהו הדבר שהמהות הפנימית שלך עסוקה בו). 

הסתכלי רחוק בחדר, אל מרחבי העבר הבין דורי (אפשר בדמיון) ותני לדימויים ולחוויות גופניות לעלות. 

תני לחוויות לעלות בפרק זמן של כ- 30-60 שניות (אם עולות חוויות וגם אם לא, זה בסדר גמור).

🚶 כעת, רדי מייצוג 1, ושימי את ייצוג מספר 2 במקום שהוא צריך להיות (עדיף במקום מרוחק ממרכז החדר).

🚶 עמדי על הסיפור הבין דורי אשר משפיע משמעותית על מה שהמהות הפנימית שלך עסוקה בו, ותני לחוויות, לדימויים ולמחשבות לעלות. אם הגוף רוצה לנוע, אפשרי זאת. 

שימי לב, שאם לא עולה כלום, או עולים דימויים לא סבירים, או כל דבר משונה אחר, זה גם בסדר. תני לדברים להיות. עצם העובדה שיש ייצוג לדבר הזה, זה כבר משמעותי. 

🕗תני לחוויה הזאת להתרחש כחצי דקה עד 2 דקות

🕗✍️ כתבי בכתיבה ספונטנית ממוקדת נושא, את מה שעלה ומה שעולה עכשיו, במשך 1-3 דקות

ג. יצוג לעמדה של העבר הבין דורי למה שהמהות הפנימית שלך עסוקה בו

לעתים קרובות לעבר הבין דורי יש תוכנית ודעות משלו. נרצה להכיר אותן.

🚶 קחי את ייצוג מספר 3 בידיים, ואמרי בקול רם: יצוג מספר 3, מייצג את העמדה/ דעה של העבר הבין דורי, כלפי המהות הפנימית שלנו. 

עכשיו שימי את ייצוג מספר 3, באיזה שהוא מקום בחדר. 

🚶 עמדי על יצוג מספר 3, 


ראי מה עולה בך, אם יש דעה, אמונה מחשבה או כל דבר אחר, גופני, רגשי, דימויי או שכלי שעולים בך. 

תסתכלי על ייצוג מספר 1, וראי אם יש לך מה להגיד לו, האם את חושבת, מרגיש, חשה משהו כלפיו

🕗 תני לעצמך לחוות חלק זה כדקה-שתיים

🕗✍️ כתבי בכתיבה ספונטנית ממוקדת נושא, את מה שעלה ומה שעולה עכשיו, במשך 1-3 דקות

ד. ייצוג לעמדה בין דורית שונה

🚶 קחי את ייצוג מספר 4 בידיים, ואמרי בקול רם: יצוג מספר 4, מייצג עמדה שונה (אחרת) מהייצוג הקודם של העבר הבין דורי (3)

עכשיו שימי את ייצוג מספר 4, באיזה שהוא מקום בחדר. 

🚶 עמדי על על יצוג מספר 4 

ראי מה עולה בך, אם יש דעה, אמונה מחשבה או כל דבר אחר, גופני, רגשי, דימויי או שכלי שעולים בך. 

תסתכלי על ייצוג מספר 1, וראי אם יש לך מה להגיד לו, האם את חושבת, מרגיש, חשה משהו כלפיו

תסתכלי גם על הייצוגים האחרים, וראי אם יש לך דעה, הרגשה, מחשבה עמדה כלפיהם. 

כאמור, יצוג מספר 4,הוא עמדה נוספת שמגיעה מהחוויה הבין דורית. תני לעמדה זו להפתיע, היא יכולה להיות הפוכה, היא יכולה להיות דומה עם דגשים אחרים, היא יכולה להיות פשוט אחרת. לני למה שמגיע להגיע.

🕗✍️ כתבי בכתיבה ספונטנית ממוקדת נושא, את מה שעלה ומה שעולה עכשיו, במשך 1-3 דקות

🕗 תני לחלק זה כדקה-שתיים

ה. התוכנית המקורית של דורי הדורות שלי

🚶 קחי את ייצוג מספר 5 בידיים, ואמרי בקול רם: יצוג מספר 5, מייצג את התוכנית או התכנון של מורשת דורי הדורות שלי, כלפי מה שהייתי אמורה לעסוק בו במהות הפנימית שלי. 

עכשיו שימי את ייצוג מספר 4, באיזה שהוא מקום בחדר.

🚶 עמדי על על יצוג מספר 4 

ראי מה עולה בך, אם יש דעה, אמונה מחשבה או כל דבר אחר, גופני, רגשי, דימויי או שכלי שעולים בך. 

תסתכלי על ייצוג מספר 1, וראי אם יש לך מה להגיד לו, האם את חושבת, מרגיש, חשה משהו כלפיו

תסתכלי גם על הייצוגים האחרים, וראי אם יש לך דעה, הרגשה, מחשבה עמדה כלפיהם. 

🕗 תני לחלק זה כדקה-שתיים

🕗✍️ כתבי בכתיבה ספונטנית ממוקדת נושא, את מה שעלה ומה שעולה עכשיו, במשך 1-3 דקות

ו. מעבר בין כל חמשת הייצוגים

🕗 תני לחלק זה כ 4-5 דקות

עכשיו, עברי פעם נוספת על כל הייצוגים. 

בכל ייצוג תעמדי, ותראי איך זה מרגיש בגוף, ברגש בחויה הפנימית, בשכל ובדימויים

ראי גם מה היחס של הייצוג הזה כלפי הייצוגים האחרים

יתכן שלא תרגישי בחלק או בכל הייצוגים שום דבר, יתכן שתרגישי דברים מעט שונים ממה שהרגשת בהתחלה. זה בסדר.

חשוב לדעת שיש ערך לתרגיל גם אם לא מרגישים דבר, ורק מניחים את הייצוגים. 

אחרי שסיימת לעבור על כל הייצוגים

🕗✍️ כתבי בכתיבה ספונטנית ממוקדת נושא, את מה שעלה ומה שעולה עכשיו, במשך כ-5 דקות

שיתוף

כמו בתרגילים הקודמים, שיתוף יתקבל בברכה. אשמח לדעת:

🔉 מה הנושא שעליו עבדת: במה המהות הפנימית שלך עסוקה
🔷 מה היו החוויות בייצוגים השונים
🔉 משהו שהפתיע אותך או חידש לך או חידד לך
🔷 כמובן חוויות נוספות מהתרגיל השלם ככל שמתאים לך 

אני מצידי, אקרא בשמחה ואגיב כמובן. 

אם השיתוף אינו מתאים לך, גם תגובה של "עשיתי" או "כתבתי" הם טובים. (גם לייק יכול להתאים).