אודות דרך העומק

"דרך העומק" עוסקת בעבודה התפתחותית. היא מכילה בתוכה גישה ושיטה לעבודה פנימית, מעמיקה ומרפאת, המשפיעה לטובה על המשתמשים בה ועל המעגלים הרחבים של אלה העובדים איתה.

דרך זו, נוגעת ברבדים העמוקים של ההוויה ומעודדת שינויים עדינים, היוצרים תנועה חיובית במקומות עמוקים. הדבר מוביל, באופן עקיף, להתפתחות פנימית, לשיפור בעושר החוויות הפנימיות, לאושר אישי ולהתפתחויות חיוביות, בנושאים החשובים לאנשים המשתמשים בשיטה.

אחת המטרות המיידיות של העבודה בדרך העומק היא, לאפשר לאנשים להיפגש עם "העניינים" השונים שלהם, הידועים והבלתי ידועים להם. מפגש זה, מבנה, משפיע ומנווט את חייהם הפנימיים והחיצוניים של האנשים המשתמשים בדרך העומק ועוזר להם לאפשר תנועה פנימית, לעבר ריפוי עמוק.

החוויה הגופנית-נפשית-רגשית, היא אחד המאפיינים הנמצאים בבסיס שיטת דרך העומק. השיטה רואה בחוויה הגופנית-נפשית-רגשית, כמעין "כלי עבודה" בשיטה ומשתמשת בה גם כאינדיקציה להתפתחות ושינוי חיובי.

אנשים המעוניינים להתחיל ולהיפגש עם דרך העומק, יכולים לאתר בתוכם נושא אחד, או "מקום" פנימי משמעותי, בו הם זקוקים לעזרה. נושא בו הם מוכנים לאפשר שינוי זעיר, הפשרה פנימית עדינה, או תנועה חיובית קטנה, שיובילו בעתיד לשינוי חיובי ו/או לריפוי.

תנועה מרפאת

מניסיון מצטבר ורב שנים ומתוך נקודת המבט של דרך העומק, מתברר, שכאשר מתאפשר לאנשים "לעשות" עבודת עומק ברכות מתוך נקודת המוצא שעובדת עם הקיים, הם מצליחים ליצור בתוכם תנועה מרפאת, כזו היוצרת "שינויים טקטונים" מבריאים ומזינים, בעומקי הנפש וההוייה.

הדבר משפיע לטובה לא רק על חייהם ועל חיי הקרובים והרחוקים אליהם, אלא גם על רמות נוספות ועדינות של ההוויה והקיום.

המחקר המרפא

דרך העומק קרויה גם המחקר המרפא. אחת הסיבות לכך היא, שבגישה זו, אנו עובדים ברמות עומק עצומות, משמעותיות ועדינות, המצריכות נקודת מבט חוקרת, כמעט בלתי מתערבת, כזו שלא מפריעה ולא שולטת ישירות בתהליך, אלא מאפשרת לו להתרחש.

בגישת המחקר המרפא, אנו  "מתעניינים" במה שיש, מבלי להכתיב מה צריך להיות, מבלי להפריע ומבלי להגיע עם מטרות מידיות ודעות קדומות על מה שצריך להתרחש. יחד עם זאת, יש להבין שהמחקר אינו "ארכיאולוגי" גרידא, מטרתו ריפוי והתפתחות.

בעומקי העבודה בה שרויים בדרך העומק, אנו נותנים משקל לנוכחות פנימית, גופנית-נפשית-רגשית, שאפשרית כרגע, בכדי לאפשר לתנועה חיובית ועמוקה להתרחש. תהליך זה, מאפשר את השינוי המבורך והמרפא לרובדי החיים השונים ולהווה של האדם.

ממדי ומישורי העבודה

דרך העומק, עובדת בריבוי ממדים, מישוריים ומעגליים.

העבודה מתחילה לעתים קרובות, עם מה שיש בהווה, ב"בכאן ובעכשיו" תוך התבוננות במציאות החיצונית והפנימית של האדם.

במפגשים האישיים, הטיפוליים והאחרים, אנו מתייחסים לקיים גם דרך יחסי מטפל-מטופל. בקבוצות, אנו מתייחסים לקיים גם דרך היחסים בתוך הקבוצה והיחסים עם המנחה.

במהלך העבודה, אנו מזמינים גם את העבר – האישי, המשפחתי, הבין דורי וחוויות עבר נוספות של האדם.

בתהליך העבודה, אנו מתייחסים לממדים של סיבתיות, נגלית ונסתרת, ממד הזמן ועוד.

בנוסף, אנו עובדים עם מציאויות ועולמות אלטרנטיביים ומקבילים, שחיים בתוכנו. עולמות ידועים ובלתי ידועים לנו, כאלה שנוצרו במהלך חיינו, לפניהם ובמידת הצורך, גם את אלה שאנו משליכים עליהם את חוויות העתיד שלנו.

חשיבות מציאות החיים הנגלית

במהלך העבודה, אנו מישירים מבט גם להווה, למציאות היומיומית, לפרקטי ומתייחסים אליו כאל מצפן לעבודה הפנימית בדרך העומק.

אנו מצפים לגלות את תוצאות העבודה שלנו גם במישורי החיים הנגלים, החשובים לאלה שמתרגלים את דרך העומק. הכוונה היא, למציאות היומיומית החשובה למשתמשים בשיטה, כגון: כסף, יחסים, זוגיות, משפחה, חברה, ילדים, סיפוק מהחיים, מימוש עצמי ועוד.

מאפיינים אחדים של השיטה

כפי שניתן להבין, דרך העומק מעודדת חשיבה יצירתית והתאמה אישית לכל מי שפועל בדרכה. מדובר בגישה מעשית להתפתחות אישית, כזאת שקשה לתאר את דרכה במילים בלבד, מבלי לתרגלה.

בין מאפייני הגישה, שכן אפשר להסבירם בקלות יחסית, ניתן למנות את:

 • האמונה שהאדם יכול לפתור את בעיותיו בעצמו, בתנאי שהוא מקבל תנאים מתאימים לכך.
 • השהייה והשתהות במצבים, מבלי לפתור אותם, כדי לאפשר להם למצוא את התנועה הפנימית שלהם.
 • החזקת מורכבויות ועבודה עם אתיקה.
 • חיפוש תנועה פנימית קטנה, שתאפשר לשינויים המהותיים להתרחש.
 • חשיבות השינוי והחוויה הגופנית והנפשית.
 • בחינת הנושאים לעבודה, החשובים לאנשים עצמם.

כלי עבודה וטכניקות עבודה הנלמדות ומתורגלות בבית הספר "דרך העומק"

בבית הספר אנו משתמשים בטכניקות וגישות קיימות וידועות אשר פיתחנו ושכללנו לצורך התפתחות, לימוד ותרגול של דרך עבודה זאת וכן טכניקות וגישות, אשר הומצאו ונמצאו במהלך התפתחות השיטה.

בין הגישות הקיימות אשר פיתחנו ושכללנו לצורך העבודה ניתן למנות:

 • עבודה עם דמויות פנימיות ברוח הוויס דיאלוג
 • קונסטלציה משפחתית ומערכתית
 • עבודת קול וגוף
 • גישות עבודה דינמיות
 • יחסי אובייקט
 • עבודה קבוצתיות
 • כתיבה ספונטנית
 • דיבור ספונטני בהקשבה טובה

בין הגישות שמצאנו והמצאנו ניתן לציין:

 • עבודה מקורית, מגוונת, מעמיקה ומשוכללת עם דמויות פנימיות, ריפוי דמויות, התפתחות דמויות ועוד
 • מסעות בקול בגוף
 • מסעות מסוגים שונים עם כלי העבודה המגוונים של דרך העומק
 • עבודה של בין-העולמות: כולל אירועים שהתרחשו ושלא התרחשו
 • גישות תהליכיות של הכרה והשתהות בקיים
 • עבודה מורחבת עם ייצוגים
 • עבודה עם בני לוויה
 • עבודה עם הסיפור המכונן

חשוב להבין, שאת דרך העומק ניתן ללמד, ללמוד ולטפל באמצעות טכניקות עבודה נוספות שאינן נלמדות בשלב זה בבית הספר, כגון:  ציור, פיסול, ריקוד ועוד.

תיאוריות וגילויים

במהלך העבודה בדרך העומק, התפתחו בשיטה מספר תיאוריות שימושיות לטיפול וטכניקות לעבודה, שמהוות השראה למטפלים ולמנחים הפועלים גם מחוץ לדרך העומק, ביניהן ניתן למנות את:  

 • גישת העבודה לטראומה, לרבות התיאוריה השימושית של תוקף-קורבן ושותפים סמויים, ההבנה של מה עובר ביניהם ומה צריך "להחזיר למקום"
 • טכניקות עבודה מגוונות לעבודה עם דמויות פנימיות
 • מציאה, פיתוח וניסוח עקרונות השייכות לגובה, לרוחב ולאורך
 • פיתוח עבודה עם קונסטלציות תהליכיות בדרך העומק
 • דרך עבודה עם תמה משותפת
 • עבודה עם בני לוויה והפצע המקודש
 • קונסטלציות ייחודיות