עבודת המנחה ב"דרך העומק" בשלב הראשון בתהליך הקבוצתי חלק ב': יצירת נורמות קבוצתיות חשובות

מדריך זה הוא השני מבין ארבעה העוסק בעבודת המנחה ב"דרך העומק" בשלב הראשון בתהליך הקבוצתי. המדריך עוסק במספר נורמות קבוצתיות שכדאי להנחיל לקבוצה במהלך המפגשים הראשונים.

מרבית הנורמות הקבוצתיות מופיעות בהסכם העבודה שנחתם בין המנחה למשתתפי הקבוצה, כבר במהלך מפגש הראשון או השני (ראו חלק א'). יחד עם זאת, במפגשים הראשונים, אני נוטה לבסס נורמות עבודה נוספות, שעוזרות ליצור מרחב בטוח לעבודה.

 

1. עבודה בגבולות הקבוצה או לא לדבר על ה"חומר" במטבח

כבר במפגשים הראשונים ולעתים עוד במפגשי המבוא לקורסים השונים, אני מנחה את המשתתפים שאין  לדבר על המידע האישי שהמשתתפים עבדו עליו, שלא במסגרת הקבוצה.

לרוב, לפני ההפסקה הראשונה, אני מבקש ומכריז שאין לדבר בהפסקה זה עם זה על חומרים שהופיעו במהלך העבודה בקבוצה. ברמה המעשית, למעשה, אני מבקש שלא לדבר על דברים אישיים ועל שיתופים שעלו בתוך העבודה.

אני מוצא, שהנחלת נורמה זו מאפשרת להבדיל בין "תוך" לבין "חוץ" הקבוצה וגם תומכת בהפחתת חרדה אישית וקבוצתית, מה שמאפשר לבסס מרחב בטוח ומוגן לעבודה הקבוצתית.

2. בלי הצעות

ב"דרך העומק", קיימת  אמונה שאנשים יכולים לפתור את בעיותיהם בעצמם אם מאפשרים להם תנאים מתאימים לכך. מסיבה זאת ומתוך רצון לבסס מרחב שמור ומאפשר, הרי שכבר במפגשים הראשונים, אני מבקש מחברי הקבוצה שלא להתעסק במתן  הצעות זה לזה.

להערכתי, ברוב המקרים אנשים כבר שמעו את כל ההצעות שניתן לתת בשלב המפגשים המוקדמים. כמו כן מניסיוני, ההצעות של חברי הקבוצה זה לזה בשלב המוקדם של התהליך, אינן באמת מועילות למשתתפים והן נאמרות יותר מהצורך של הנותן ופחות מהצורך של המקבל.

מניסיוני, כמעט בכל הקבוצות שהנחיתי ב"דרך העומק", כאשר הכרזתי על נורמה זו, הופיעה אנחת רווחה פיזית ומטפורית במרחב. ביסוס נורמה זו, עוזרת ליצור מרחב בטוח ורגוע המתאים למסעות העבודה של "דרך העומק".

3. נורמות של מגע וחיבוקים

במהלך העבודה ב"דרך העומק", אני מעודד שלא ליצור נורמות של חיבוקים ו/או יצירת קשר פיזי (מגע) לפני המפגש או לאחריו, ביני לבין המשתתפים. מובן שאם מידי פעם אחד המשתתפים מבקש לחבק אותי וזה נראה לי מתאים, אני מאפשר זאת, אך חשוב להבין שאינני מעודד זאת.

לביסוס נורמה זו, יש טעמים רבים שלא אפרטם במדריך זה. יחד עם זאת, חשוב לדעת שיצירת נורמה של הימנעות ממגע, מעוררת לעתים, קושי ופליאה, מצד חלק מהמשתפים, מאפשרת יצירת מרחב אישי מוגן ובטוח יותר ומרחב קבוצתי מתאים ביותר, לעבודה על תכנים אישיים ואינטימיים.

© כל הזכויות שמורות לאור שחר, מחבר המדריך

הרשמה למפגש הקרוב בקונסטלציה משפחתית

הרשמה למפגש הקרוב בוויס דיאלוג 

הרשמה למפגש הקרוב בקול ותנועה

מאמרים מעניינים נוספים

הרשמה ליצירת קשר – קבלת עדכונים, מאמרים, סדנאות וקורסים