אודות

"דרך העומק" עוסקת בעבודה התפתחותית. היא מכילה בתוכה גישה ושיטה לעבודה פנימית, מעמיקה ומרפאת, המשפיעה לטובה על המשתמשים בה ועל המעגלים הרחבים של אלה העובדים איתה.

בית הספר שואף לעזור לאנשים להתפתח ולהבריא, תוך התייחסות לדרכם הייחודית ולצרכיהם. הוא מאפשר תנאים מתאימים ומעודד התפתחות אישית וריפוי, לאורך תקופת הלימודים ולאחריה.

בית הספר מאפשר לתלמידיו, המעוניינים בכך, להפוך למנחים ולמטפלים בדרך העומק: הכשרת מטפלים איכותיים בדרך העומק, בתחומי התמחות שונים (ראו פירוט למטה), מתוך כוונה שיהיו מטפלים מתפתחים, יצירתיים ואיכותיים, שיודעים לפגוש ו"להחזיק" מורכבויות ושאלות אתיות ומסוגלים לטפל באופן מזין ומרפא, בהם ובמטופליהם.

ניתן לקרוא בפירוט:

אודות גישת דרך העומק: תנועה מרפאת, המחקר המרפא, ממדי ומישורי העבודה, חשיבות מציאות החיים הנגלית, מאפייני השיטה, כלי עבודה ותיאוריות וגילויים.

אודות בית הספר: הקמת בית הספר, טכניקות נלמדות

אודות אור שחר: מנהל בית הספר

אודות מסלולי הלימוד בבית הספר: מסלולים קבוצתיים: סדנאות, קורסים קצרים, קורסי הכשרה. שנת ההתפתחות (קורס הדגל), המסלול ה- 4 שנתי, הכשרה כמטפלים בדרך העומק, השתתפות כמטופלים /מונחים בתוכנית הסטאז', טיפולים/הדרכות מבוגרי המסלול, וכן גם עבודה אישית, זוגית, משפחתית או הדרכה עם מנהל בית הספר.

אודות המטפלים/ות והמנחים/ות המוסמכים בדרך העומק – מי שסיימו את המסלול ה-4 שנתי העומק וגם הוכשרו כמנחים/ות וכמטפלים/ות בדרך העומק

הרשמה לרשימת תפוצה